opleidingen

In een muziekvereniging wil je samen muziek maken. Dit voeren we door in onze opleidingen. Kinderen die graag muziek willen leren spelen kunnen terecht bij de Keuninklikke. De Algemene Muzikale Vorming (A.M.V.) wordt bij de Koninklijke Harmonie van Roermond verzorgd in de vorm van blokfluitlessen. Wie liever meteen een ander instrument bespeelt, kan terecht bij de Yamaha blazersklassen.

De Koninklijke Harmonie verzorgt de opleidingen voor de muziekleerlingen. De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten van de ECI Cultuurfabriek. De lestijden worden onderling afgesproken door docent/leerling. De lessen vinden meestal plaats in het Harmoniepaviljoen (Florasingel 40 Roermond).  Het muziekinstrument, muzieklessenaar, lesboek en muziek krijg je in bruikleen van de Koninklijke Harmonie.

Vanaf het begin leert de leerling naar anderen te luisteren en samen te spelen met andere leerlingen. De leerling neemt plaats in de samenspeelgroep en de Jeugdharmonie en stroomt uiteindelijk in de Grote Harmonie. Dit gebeurt altijd in overleg met de dirigent (en de ouders).

“Muziek verstaan we allemaal”
De Koninklijke Harmonie van Roermond ontvangt een bijdrage van het Oranje Fonds en Fonds voor cultuurparticipatie voor deelname aan “Kinderen maken Muziek”. Dit programma heeft als doel kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen. De fondsen startten ermee in 2011, op voorspraak van Koningin Maxima. In dit kader is aan de Keuninklikke een bijdrage toegekend voor het onderwijsprogramma “Muziek verstaan we allemaal”. Hierdoor kunnen 120 Roermondse basisschoolkinderen met verschillende achtergronden samen muziek maken.

oranjefonds_2

fonds cultuurparticipatie

Volwassenen
Ook volwassenen zijn welkom om een instrument te leren spelen. En natuurlijk zijn ook oud-spelers, die al een instrument hebben gespeeld in het verleden en het na een rustperiode weer willen gaan oppakken, van harte welkom.

Lesstructuur
Bij de lessen kun je kiezen uit een blaasinstrument of een slaginstrument. Er wordt lesgegeven op alle riet- en blaasinstrumenten die in de Harmonie voorkomen. Als de leerling kiest voor een slaginstrument, speelt de leerling op een snare drum en maakt hij daarnaast kennis met allerlei andere slaginstrumenten die in de slagwerkgroep gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bongo’s of claves. Voor thuis krijgt de leerling een oefenpad en stokken in bruikleen van de harmonie, zodat er geen geluidsoverlast is als er thuis geoefend wordt.

Diploma’s
De leerling kan in de regel in gemiddeld twee jaar een diploma behalen. Na het behalen van het A-diploma, gaat de leerling in de harmonie of de slagwerkgroep spelen. Het is mogelijk om daarna nog door te gaan met les tot aan het behalen van het B-diploma, waarna het ook nog mogelijk is verder te gaan voor het C- en D-diploma. Individuele lessen duren 20 minuten. Als meerdere leerlingen tegelijk starten wordt soms in 2- of 3-tallen lesgegeven. De lessen duren dan 30 minuten.

Roermonds solistenconcours
De Roermondse muziekverenigingen organiseren jaarlijks een onderling solistenconcours. Hieraan nemen in principe alle leerlingen deel die lid zijn van een van de Roermondse muziekverenigingen.

Laat een reactie achter